HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI NAM ĐỊNH

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

Tân Thịnh phát

186 giải Phóng

2

Nhà thuốc Lộc An

32 Trần Thái Tông

3

Nhaà thuốc Hồng Quang

141 Vũ Hơi Lợi

4

Nhaà thuốc Phương Thúy

226 Trần Huy Liệu

5

Quầy thuốc số 2

180 Đường Giải Phóng

6

Hà Thương

245 Đường Thái Bình