DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở CHỢ SỈ, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

Quầy thuốc Loan Hàm

103 Hapu

2

Quầy thuốc Nam Hà

 Hapu