DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

NT Đỗ Quang

37 Đỗ Quang - Trung Hoà

2

NT 31/55 Câu giấy

31/55 Câu giấy

3

NT 64 Dịch Vọng

64 Dịch Vọng

4

NT 83 Nguyễn Hữu Huân

83 Nguyễn Hữu Huân

5

NT 86

37 Trần Bình - Mai Dịch

6

NT Ngọc Lan

89 Tổ 3 Phú Đô - Từ Liêm

7

NT Thu Hương

27/199 Hồ Tùng Mâụ