DANH SÁCH NHÀ THUỐC Ở ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

NT Kim Dung

216 Lạc Trung

2

NT Nga

492 Trương Định

3

NT Nghĩa Hưng

486 Minh Khai

4

NT Tâm Dược

108K10A Bách Khoa

5

NT Thu Hà

222 Lạc Trung