HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI BẮC NINH

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

Chi nhánh dược Tiên Du

Thị trấn Lim

2

Nhà thuốc Đào Tuất

251 Phố Mới, Thị trấn Chờ

3

Quầy thuốc số 1 Bắc Ninh

95 Thành Bắc, Ninh Xá

4

Công ty Dược phẩm Thanh Cầu

269 Trần Hưng Đạo

5

Chi nhánh dược TP Bắc Ninh

493 Ngô Gia Tự, Tiên An

6

Nhà thuốc Hà Bắc

242 Trần Hưng Đạo

7

Công ty Dược Bắc Ninh - Chi nhánh Từ Sơn

37 Trần Phú

8

Nhà thuốc Hùng Vương

Khu 5, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ

9

Công ty Dược Bắc Ninh - Chi nhánh Quế Võ

Thị trấn Quế Võ, Bắc Ninh

10

Quầy thuốc số 4 - CN Quế Võ

Khu 4, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ

11

Quầy thuốc BV Đa khoa Bắc Ninh

Quầy thuốc BV Đa khoa Bắc Ninh

12

Quầy thuốc anh Hành

132 Nguyễn Gia Thiều

13

Hiệu thuốc số 1

HT Số 1 Lương Tài, Bắc Ninh

14

Quầy thuốc trung tâm

Quầy thuốc trung tâm, cty Dược Bắc Ninh

15

Quầy thuốc số 7

BV Đa khoa Từ Sơn, Bắc Ninh

16

Quầy thuốc Liên Hoa

Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn