HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI THANH HÓA

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

Chị Gấm

232 Trần Phú - Thanh Hóa

2

NT xuân Thủy

ki ốt Chợ Nam Thành

3

NT Minh Trang

02 Hải Thượng Lãn ông

4

Anh Tuấn

232 Trần Phú - Thanh Hóa

5

Chị Gấm

232 Trần Phú - Thanh Hóa

6

NT xuân Thủy

ki ốt Chợ Nam Thành

7

NT Minh Trang

02 Hải Thượng Lãn ông

8

Anh Tuấn

232 Trần Phú - Thanh Hóa

9

NT Thoa Hán

412 Lê Thánh Tông - Thanh Hóa

10

NT Phương LInh

01 Đội Cung - Thanh Hóa

11

NT Mai Hương

17 Lê Quý Đôn - Thanh Hóa

12

Nt Chung thủy

02 Nguyễn Mộng Tuân - Thanh Hóa

13

NT Hương Luyện

Tiểu Khu 4 - TT Vạn Hà - Thanh Hóa