HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI ĐÀ NẴNG

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

1

Đại Lý Thuốc Tây Chợ Lệ Trạch

Chợ Hòa Cầm - H. Hòa Vang

2

Minh Hiền

547 Núi Thành, Đà Nẵng

3

Hồng Đức

282 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

4

Phước Thiện 1

370 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

5

NT Daphaco 176

200 Quang Trung, Đà Nẵng

6

NT Minh Huyền

547 Núi Thành, Đà Nẵng